MantolamaMantolama nasıl yapılır?

  • Blog ana resmi

Dış cephe mantolama, enerji tasarrufu amacı ile kullanılarak yapılarda ısı yalıtımını sağlayan uygulamalardır. İnsanların konforlu bir yaşam sürebilmeleri için bulundukları mekanlarda uygun sıcaklığın sağlanması için uygulanan dış cephe mantolama, binaları pek çok olumsuz etkiden korumaktadır. Dış cephe mantolama işlemleri son derece profesyonellik gerektiren uygulamalardır. Bu yazımızda dış cephe mantolamanın nasıl yapıldığına değineceğiz.
Dış cephe mantolama subasman profilinin yerleştirilmesi ile başlar. Subasman, binanın oturduğu zeminden itibaren zemin kata kadar olan mesafedir. Subasman profili yerleştirildikten sonra strafor yapıştırma uygulamasına geçilir. Strafor yapıştırma çerçeve metodu ile yapılır. Yani yapıştırıcılar plakaların çevresine sürülür, ortasına ise öbek bırakılır. Straforlar yapıştırıldıktan sonra 1 gün beklenir ve dübelleme işlemine geçilir. Kullanılan strafor boyutuna göre, metrekareye altı dübel düşecek şekilde uygulanır. Bu dübeller plakaların birleşim yerlerine gelecek şekilde ve orta kısımlarına birer tane gelecek şekilde uygulanır. Uygulanacak olan dübeller bina duvarının ve straforun kalınlığına göre değişiklik gösterir.
Dübel uygulama işlemleri de sona erdikten sonra sıva uygulamalarına başlanır. Öncelikle 1 kat sıva kalın bir şekilde yüzeye uygulanır. Ardından fileler yerleştirilerek, üzerine 1 kat daha ince sıva uygulanır ve sıvanın kuruması için 1 gün beklenir. Ertesi gün sıva kuruduktan sonra dekoratif kaplama işlemine geçilir. Dekoratif kaplamanın ardından yüzey istenilen renkte boyanarak dış cephe mantolama işlemi bitirilir.

Mantolama işleminden tam olarak verim sağlanabilmesi için; kolonlar, kirişler, duvarlar, pencere merkezleri, çıkma altları bir bütün olarak mantolanmalı ve yapının tamamı koruma altına alınmalıdır. Mantolama yapılmayan binalarda oldukça ciddi bir ısı ve enerji kaybı ortaya çıkar.
Günümüzde yeni yapılan binalarda zorunlu hale gelen mantolama işlemleri, eski yapılarda ise bina içinde yosunlanma, terleme, su alımı, yoğuşma gibi durumlar meydana geldiğinde yapılmalıdır. Bina dışlarında da; çatlama, su alımı, korozyon, sıva dökülmesi gibi durumlar meydana geldiğinde yapılmalıdır.